นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันนี้กินข้าวกะผัดผักบุ้ง

Ico48
อัมพร (Recent Activities)
07 January 2008 13:52
#9264
  • ผัดผักบุ้งไฟแดง อาหารโปรดของพี่นะ
  • ห้ามแย่งเด็ดขาด