นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Note Taker ฉบับ น้อง ๒ ใย..ใจสั่งมา

Ico48

น้า shang แก เปลี่ยนไปเนื่องจากมาคบหากับพวกเราในวงแชร์ครับ

ส่วนZenki นั้นหน้าใสทุกครั้งที่ออกนอกบ้านครับ