นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จะลาไปไหน...กันดี

Ico48

ที่ไม่อนุญาตนั้น เป็นการส่งใบลาป่วยซ้ำ 2 ทีในวันเดียวกันค่ะ..สงสัยกดส่งซ้ำ 2 ครั้ง

อิ..อิ..

เนื้อหาเต็ม: จะลาไปไหน...กันดี