นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จะลาไปไหน...กันดี

Ico48

ว่างๆ เอาของเรามาเทียบกับท้าวมั้งหว่า

เหลือวันถูกตัดออกทุกๆ ปี แบบว่าทำมานาน

ได้สะสม 30 วัน ปีๆ หนึ่งไม่รู้จะไปไหน

พอว่าคิดจะไปปัจจัย การผลิตเงินมันเอื้ออำนวย 555

เนื้อหาเต็ม: จะลาไปไหน...กันดี