นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค่านิยมของสังคมไทยเปลี่ยนไป

Ico48
mandala (Recent Activities)
16 September 2013 09:30
#92845

เป็นพ่อแม่สมัยนี้ ไม่ง่ายเลย