นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ

Ico48

ทุกคุณวุฒิ มีอัตราการปรับทำนองเดียวกัน แต่จำนวน เงินแตกต่างกัน ที่ยก มาเป็นตัวอย่างครับ จะให้ เอารายละเอียด ไว้ที่ web กองการเจ้าหน้าที่ ครับ

เที่ยง