นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไม่เข็ด...

Ico48

เขาเรียกว่า

คิดเหมือนกัน

อิอิอิ

แต่ว่า ใครคิดก่อน ใครคิดหลัง (จากดูของเพื่อนแล้ว)

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: ไม่เข็ด...