นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๖) ขี้วัว มีค่า

Ico48

เล่นขี้ (วัว) เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับ

ได้หลายบันทึก

อิอิอิ

เราเอง