นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ

Ico48

การปรับแบบคลื่นกระทบฝั่ง ครั้งก่อน (1 ตุลาคม 2555)

ผมได้ปรับเงินเดือนเพิ่ทมขึ้นเพียง 730 บาทเท่านั้นครับ

ทั้งๆที่มีประการณ์การทำงานมา 9 ปี

ในขณะที่ น้องที่ทำงาน พึ่งเข้ามาได้ 3 เดือน กลับได้ปรับตั้ง 1140 บาท

(แรกบรรจุ 10840 พอปรับได้ 11940)

แต่รวมแล้วก็ยังน้อยกว่า เงินเดือน วุฒิ ป.โท ที่พึ่งบรรจุใหม่