นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสร้างความสุข ด้วย line dance ของกองทะเบียน และประมวลผล ม.อ.หาดใหญ่

Ico48

อยากเต้นมั่งอ่ะ มาสอนพี่มั่งดิ