นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสั่งซื้อ Microsoft Surface RT ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา รอบที่ 2 รอบสุดท้าย ที่ http://goo.gl/nkKJjO

Ico48

เรียนคุณ supan [IP: 115.67.71.171] 28 กันยายน 2556 01:18 #93216

เรียนคุณ Siraon Wannaro [IP: 180.183.25.81] 29 กันยายน 2556 21:12 #93251

เรียนคุณ จรูญ [IP: 172.29.1.142] 01 ตุลาคม 2556 17:22 #93307

เรียนคุณ nantasab [IP: 172.28.54.76] 05 ตุลาคม 2556 09:28 #93416

ตอนนี้รอผู้สั่งสินค้ารอบแรกที่สละสิทธิ์

และวันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 56 0900น. จะเริ่มให้เวลา 7 วันสำหรับผู้สังสินค้ารอบที่สองรอบสุดท้ายไปแสดงตนรับสินค้าก่อนร้านปิด 1800น.วันพุธที่ 16 ต.ค. 56

แต่หากท่านสั่งอุปกรณ์เสริมแป้นพิมพ์และตัวแปลงสัญญาณต่างๆ จะรอทางบริษัทส่งสินค้าเพิ่มให้ภายหลังไปอีกประมาณ 2-4 สัปดาห์

และสุดท้ายหลังจากนั้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 56 0900น. หากยังคงมีสินค้าเหลือเนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ไม่รับสินค้า จะเปิดให้นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปซื้อสินค้าได้