นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสั่งซื้อ Microsoft Surface RT ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา รอบที่ 2 รอบสุดท้าย ที่ http://goo.gl/nkKJjO

Ico48

เรียนท่านผู้สั่งซื้อ และคุณ LK [IP: 113.53.55.116] 05 ตุลาคม 2556 16:52 #93432

ข้อมูลอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของผู้สั่งซื้อทุกท่านผมไม่เคยเปิดเผยให้กับทางบริษัท หากจะมีการโทรศัพท์ติดต่อไปด้วยหมายเลขลงท้ายด้วย xxx-xxx-4905 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของผมที่ผมใช้ติดต่อผู้สั่งซื้อจำนวน 106 รายที่ยังไม่ไปแสดงตนรับสินค้าเมื่อวันเสาร์ที่ 5 ต.ค. 2556

จึงเรียนมาเพื่อทราบว่าผมไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของท่าน