นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลองใช้กัน Music Therapy

Ico48
สายลม ^_^ (Recent Activities)
07 October 2013 17:08
#93500

อันนี้เป็นเรื่องทั่วๆไปครับผมคุณพี่ ทดแทน & Our Shangri-La

ว่าแต่ใน สนล. ได้ยินแต่เสียงพี่ ทดแทน ทุกวันเลย

เนื้อหาเต็ม: ลองใช้กัน Music Therapy