นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล่าในวันสุดท้ายในการทำงานในฐานะคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

Ico48
nObOdY (Recent Activities)
11 October 2013 15:40
#93579

แม้ว่าผมจะมีโอกาสร่วมงานกับ อ. จรัญ ในฐานะผู้บริหารไม่นานนัก แต่ผมก็ชื่นชมการบริหารงานของ อ.จรัญ ในฐานะคณบดีในช่วงที่ผ่านมา ที่มีความโปร่งใส และนำพาความก้าวหน้ามาสู่คณะวิศวฯ ของเราในด้านต่าง ๆ ไม่น้อย โดยเฉพาะในด้านการพัฒนางานวิจัยและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผมคิดว่า อ. น่าจะเป็นผู้บริหารที่มีการสื่อสารกับบุคลากรมากที่สุดเท่าที่เห็นมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี และเชื่อว่า อ. คงจะสามารถ contribute ให้กับองค์กรอีกมากแม้จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารแล้วก็ตามครับ