นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความเสี่ยง กับ ความล้มเหลวขององค์กร

Ico48

เรื่องการทบทวนเป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ว่าจะเป็นตัวเอง ผู้บริหาร หรือใคร ๆ ก็ตาม

ทบทวนว่า

วันนี้เราเขียนแชร์แล้วยัง

อิอิอิ

เราเอง