นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อันเนื่องมาจาก ubuntu release ใหม่ และการ upgrade

Ico48

ทราบข่าวจาก Social Media มาเหมือนกันครับว่า หลายคนกำลังอัพเดตกันขนานใหญ่ แบบของใหม่ต้องลอง

อิอิอิ

เราเอง