นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อันเนื่องมาจาก ubuntu release ใหม่ และการ upgrade

Ico48

การ upgrade ระบบ share ผ่านไปด้วยดีใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที

ระหว่างการ upgrade ก็อ่านบันทึก/อนุทินไปด้วย ก็ราบลื่นดี ไม่มีสะดุด