นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ให้เวลากับตัวเอง

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
27 October 2013 06:36
#93968

เวลาอยู่ที่ข้อมือ แบบนี้ให้เวลาติดตัวตลอด อิอิอิ

เนื้อหาเต็ม: ให้เวลากับตัวเอง