นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ

Ico48
มะม่วงเบา [IP: 192.168.149.213]
06 พฤศจิกายน 2556 11:53
#94212

ไม่ทราบว่า การปรับฐานเงินเดือน รวมทั้งเงินตกเบิก จะได้เดือนไหนคับ