นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ

Ico48

คำสั่ง น่าจะออก ภายใน พย นี้ ตกเบิกงวด น่าจะเป็นเดือน ธันวาคม ครับ

ส่วนการกำหนด ว่า ต้องอยู่ปฎิบัติงาน ณ ๓๐ กันยายน นั้น เป็นการกำหนดมาจาก สกอ ที่จัดสรรงบประมาณ มาให้ ครับ