นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดู IPM ไม่ได้ แล้วเกี่ยวอะไรกับเวอร์ชั่น..?

Ico48
HS9OCB (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
12 พฤศจิกายน 2556 23:21
#94329

ได้เลย จะเอาดอกเล็กดอกใหญ่