นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชัดซะ จนหลายคนอิจฉา

Ico48
HS9OCB (Recent Activities)
13 November 2013 13:02
#94337

ถึงจะเก่าแต่ก็อึดน่ะพี่

เนื้อหาเต็ม: ชัดซะ จนหลายคนอิจฉา