นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิธีการเปิด/ปิด เครื่อง "TEM"

Ico48

ตอนแรกนึกว่าง่ายๆ แค่เปิดปุ่มเดียว

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"