นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อดีของการใช้ข้อต่อยูเนียน

Ico48

อารมณ์เดียวกับที่สายชำระไม่ได้ติด (ข้อต่อยูเนี่ยนที่มี) วาล์วปิดเปิดไว้ครับ

อิอิอิ

เราเอง