นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงสร้างองค์กรบิดเบี้ยวไปหรือไม่?

Ico48

อิอิ ตนเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วย ทำงานบริการด้วย ทำวิจัยบ้าง ดีใจที่อาจารย์มองเห็นคุณค่าของนักวิทยาศาสตร์ รู้สึกดี และมีกำลังใจจะพัฒนางานกันต่อไปครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"