นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรแกรมแช่แข็ง Deep Freeze

Ico48
Uechitmat Ronchai [IP: 58.136.112.16]
02 December 2013 15:43
#94672

ผมต้องการ เอาโปรแกรมนี้ออก Deep Freeze ช่วยแนะนำขั้นตอนการเอาออกหน่อยครับ

เนื้อหาเต็ม: โปรแกรมแช่แข็ง Deep Freeze