นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิกฤตการเมือง ๒: วิพากย์ สังคมไทย

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
03 December 2013 15:25
#94684

คงต้องใช้การแพทย์วิถีธรรมการพยาบาลวิถีไท ในการเยียวยากันนะคะหลังประชุมทีมสหสัมมาชีพก่อนการลงมือผ่าตัด

เราพ้นทุกข์ร่วมกันได้ค่ะ

ด้วยความเคารพ

ยาดมเอง