นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิกฤติการเมือง ๓: ผ่าตัดใหญ่

Ico48

ครับ... ภาคปฏิบัติ ความจริงแล้วก็ถอดมาจากทฤษฎี นั้นเอง ปัญหาที่ว่า ทำไมต้องแตกต่างจากทฤษฎีเยอะ ...

ก็เพราะคนเราส่วนใหญ่ไม่แม่นทางทฤษฎี หรือนำทฤษฎีในอุดมคติมาใช้เยอะ เช่น

จะสมมติว่า ... อากาศเป็นก๊าซอุดมคติ (Ideal gas) เป็นไปตามกฎ ก๊าซอุดมคติ (Ideal Gas Law) เป็นต้น

...........

จะมีหลายคน ออกมาให้เรียกร้องให้ยุบสภา และเลือกตั้งใหม่ ถ้าบ่น ... ก็จะถามว่า จะเอาอะไรอีก ... งอแงไม่รู้เรื่อง

..........

เปรียบเสมือน การเล่นไพ่โกง หรือเจ้ามือโกง แจกไพ่ใหม่ หรือเปลี่ยนสำรับใหม่ ก็ยังชนะด้วยโกงอยู่ดี

.........

ทำอย่างไรป้องกันการโกงได้ จึงเป็นปัญหาใหญ่ อาจจะได้คนไม่ดีเข้ามาอีก แต่ที่สำคัญ คนไม่ดีไม่มีโอกาสโกง หรือ โกงก็ต้องติดคุก ...ไม่มีโอกาสใช้เงิน