นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1)

Ico48
เปตอง (Recent Activities)
13 December 2013 08:56
#94798

ทีม 2 มารายงานตัวค่ะ เด็กๆ สนุกมากค่ะโดยเฉพาะศูนย์การเรียนรู้มีข้อซักถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของลุงหนอตตลอดค่ะ