นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียนแบบโง่ ๆ จึงได้ผลแบบโง่ ๆ

Ico48
ดร.หมา แซ่แมว [IP: 110.169.210.211]
14 ธันวาคม 2556 16:11
#94817

โอรังคัสสอ มาเบ ยิด