นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เทคนิคในการวิเคราะห์ Al ด้วยเครื่อง AAS (ภาคจบ)

Ico48

AAS เหมือนง่าย แต่ต้องอาศัยความสามารถพอควรฝากวิเคราะห์

Bio ได้ไม่ลองดู ดูซิว่า เฟรมด้บม้าย อิอิอิ