นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน

Ico48

รอบ 7 เดือน ของปีการศึกษา 2556 ช่วงแรกพุ่งสูง ช่วงหลังแผ่วลง

หาโปรโมชั่นดี ๆ จะได้เสริมให้พุ่งขึ้นอีกครั้งค่ะ