นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "I have a very happy life." - Sam Berns

Ico48

ขอบคุณที่แฃร์เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆ

เนื้อหาเต็ม: "I have a very happy life." - Sam Berns