นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เทคนิค การใช้เครื่องกลั่นโปรตีน: Gerhardt Vapodest 45s (ก่อนอาบน้ำนอน)

Ico48

ที่ศูนย์เครื่องมือฯก็กลั่นล้างด้วยน้ำกลั่นทั้งก่อนและหลังใช้ค่ะ แต่ในส่วนของการเติมด่างนั้นทางศูนย์เครื่องมือฯได้เติมเองก่อนกลั่น ทั้งนี้ก็เพราะต้องการลดปัญหาในส่วนการตกค้างของ NaOH ด้วยค่ะ และนอกจากนี้เราไม่ได้ทำการกลั่นทุกวันจึงคิดกันว่าเราเติมจากข้างนอกเครื่องแล้วนำไปกลั่นจะสะดวกกว่าค่ะ...ต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากๆ เลยค่ะ