นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขงจื้อกับเด็กน้อย

Ico48

สิ่งที่ได้ : ขอบคุณขงจื้อ ที่เปิดโอกาสให้เด็กน้อยได้เติบโต โดยไม่ทำลายความฝันและจินตนาการของเขา

ขอบคุณที่ช่วยให้ได้เรียนรู้ พฤติกรรมของปราชญ์สังคม (เรื่องเล่าก็เถอะ) ฮา ฮา หยุด

เจริญธรรม เจริญสุขค่ะ

ยาดมเอง

เนื้อหาเต็ม: ขงจื้อกับเด็กน้อย