นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขงจื้อกับเด็กน้อย

Ico48

คิดได้หลายแง่มุม ลับสมองดีค่ะ

เนื้อหาเต็ม: ขงจื้อกับเด็กน้อย