นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชน นำเสนองานวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่สู่ชุมชน

Ico48

ขอบคุณทีมงานที่เข้มเเข็ง ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป็นอย่างสูงครับ ในการประสานงานสื่อมวลชน รวมถึงกำลังใจ ในทุก ๆ

งาน ทุก ๆ โครงการที่ให้การสนับสนุน ติดตาม งานของเเต่ละคณะฯ

มาโดยตลอด ขอบพระคุณเป้นอย่างสูงครับ