นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 AMA จ๋า

Ico48

บันทึกนี้...เด๋ว.."ท้าว" จัดรางวัลให้คร้า!

อิ..อิ...

เนื้อหาเต็ม: AMA จ๋า