นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เก็บตก งาน UKM ครั้งที่ 24 (การบรรยายของ ศ.ยง ภู่วรวรรณ)

Ico48

แม้ไม่ได้ไป UKM แต่มาเก็บความรู้จากวงแชร์ก็ได้ประโยชน์มากครับ ขอบคุณ