นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ที่ไปที่มาปาล์มทรัพย์ ม.อ.1 (ตอน 2)

Ico48

หากได้ราคากล้าละ 100 บาท ก็จะมีรายได้ 24 ล้านบาทแล้วครับ

เยี่ยมครับ