นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สื่อดีๆที่น่าชื่นชมและช่วยกันเผยแพร่จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

Ico48

อ่านแล้วชอบครับ แม้บางอันจะอ่านไม่ค่อยเห็นแล้วก็ตาม

 

เอ๊ะ สงสัยจะแก่แล้ว

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"