นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ที่ไปที่มาปาล์มทรัพย์ ม.อ.1 (ตอน 2)

Ico48

ผมคิดว่าเราอย่าคิดอะไรเป็นตัวเงินไปหมด อยากให้คิดว่าเราทำให้เกษตรกรได้มีพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพ มีแหล่งที่มาของพันธุ์ที่มีความน่าเชื่อถือ ดีกว่าเกษตรกรไปหาซื้อพันธุ์ปาล์มที่มีแหล่งที่มาที่ไม่ดี ทุกสิ่งนี้ให้คิดไปในทางที่เกษตรกรสามารถได้พันธุ์ที่ดี ผลผลิตสูง นำไปสู่รอยยิ้มของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มมากกว่า