นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Thailand Kaizen Award 2014: ประกาศผลเข้าสู่รอบคัดเลือก

Ico48

เยี่ยมจริงๆ คะ ดีใจกับความสำเร็จของทีมงานคะ