นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Thailand Kaizen Award 2014: ประกาศผลเข้าสู่รอบคัดเลือก

Ico48

ดีใจด้วยคนครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"