นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48
ปณิตชกล่ินหวล [IP: 171.6.224.233]
15 กุมภาพันธ์ 2557 22:03
#95851

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เงียบสนิทไม่มีหนังสือแจ้งเลยน่าจะเกี่ยวกับรัฐบาล แต่พวกทหารให้เขียนเตรียมรอไว้แล้วและเกณฑการใหเงินชดเชยได้มากกว่าข้าราชการพลเรือนอีกิ ปี 2558 น่าจะมีประกาศ จะขอใช้สิทธิเลย ระยะเวลาเดี๋ยวจะหมดเหลืออีกสี่ปีเอง