นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทุกคนสำคัญ แต่ต่างหน้าที่กัน

Ico48
asdf [IP: 117.241.0.243]
19 กุมภาพันธ์ 2557 14:59
#95927

บทบาทที่คุณดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของภาพของตัวเองและบทบาทตัวตนที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ขณะที่บางคนประสบความสำเร็จอาจจะตรงตามเกณฑ์ที่คนอื่นอาจจะพบว่ามันยากที่จะปั้นตัวเองอย่างสมบูรณ์เพื่อให้พอดีกับบทบาทที่เฉพาะเจาะจง

personal statement