นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิดีโอ การใช้+ซ่อมแซมเครื่องมือ (Repairing HPLC#1: Exchanging Frit)

Ico48

ยอดเยี่ยมมากครับ สะสมผลงานไว้ครับ หากผมเป็นผู้ประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ผมจะให้ทันทีครับ