นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ท่องเที่ยวกับภาพยนตร์ “Time Line”

Ico48

ดูหนังแล้วครับ พอกลับมานั่งคิดตามบันทึกนี้ ก็พบว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ด้วย

 

โดยเฉพาะการปั่นจักรยาน มันมีนัย ที่ชัดเจนแฝงอยู่

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"