นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ สำนักงานอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์

Ico48

เยี่ยมครับ

แต่การลดน้ำหนักหากคิดเป็น%ที่ลดจากเดิมจะเห็นอีกมิติหนึ่งนะครับ เพราะปกติคนน้ำหนักมากจะลดน้ำหนักได้มากกว่าคนที่น้ำหนักน้อยครับ