นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปล่อยให้ลูกตัดสินใจในทางเดินชีวิตตัวเอง...คือวิธีที่ดีที่สุด

Ico48

ดีใจด้วยคนครับ เพราะการที่คนไทยเข้าสู่การแข่งขันระดับโลกแบบนี้ ต้องใช้ความพยายาม และความรักในสิ่งที่ทำอย่างสูงส่งทีเดียว

 

ขอชื่นชมพี่โอ๋ ที่ถือเป็นแม่ตัวอย่างดีเด่นเลยครับ ที่เลี้ยงลูกจนได้ดีขนาดนี้ ดีใจด้วยจริงๆ

 

"ใจสั่งมา"